Giờ vàng ngày 29/9/2013

29-09-2013
Gửi các thành viên Lineage4vn.

Thời khắc của sự dịch chuyển giữ trờ và đất trong Aden sẽ diễn ra nhiều đặc biệt bất ngờ.

Thời điểm đó sẽ diễn ra vào: 18h00 đến 24h 00 ngày hôm nay T7 ngày 29/9/2013

Tác dụng bất ngờ: Tăng 200% điểm kinh nghiệm khi tham gia tiêu diệt quái vật.

(Lưu ý: 200% điểm này đc tính vào gốc quái vật)

Chúc các bạn vui vẻ với Lineage4vn.com
Lineage4vn - Cộng đồng l2 Việt